โบทาย่าเฮิร์บ-เปลี่ยนแพ็คเกจ

แจ้งลูกค้าบริษัท Botaya herb ได้เปลี่ยนบรรจุภัฑณ์รูปแบบใหม่ (ปี 2016)

แจ้งลูกค้าโบทาย่า..เพื่อทราบ!!

บริษัทแจ้งเปลี่ยนกระปุก โบทาย่าเฮิร์บขนาดใหญ่ 30 กรัม รูปแบบใหม่ สืบเนื่องจากในระยะเวลาทื่ผ่านมาทางบริษัทโบทาย่าฯ ได้รับทราบปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โบทาย่าเฮิร์บของปลอม ออกมาจำหน่ายตามท้องตลาดซึ่งมีราคาต่ำกว่าที่ทางบริษทได้กำหนดไว้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย ความสับสนของลูกค้าในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก

ดังนั้นทางบริษัทโบทาย่าฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้ทำการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงปัญหาการปลอมแปลงผลิตภัณฑ์โบทาย่าเฮิร์บ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าดี มีคุณภาพ และราคาเป็นไปตามกฏเกณฑ์ที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ โบทาย่า เฮิร์บ บรรจุภัณฑ์แบบใหม่ออกจำหน่ายตาม เซลล์โค้ดตัวแทนที่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนเอาไว้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคา 2559 เป็นต้นไป

Posted in PR.