โบทาย่าเฮิร์บ-เปลี่ยนแพ็คเกจ

ประกาศ!! แจ้งลูกค้าบริษัท Botayaherb ได้เปลี่ยนบรรจุภัฑณ์รูปแบบใหม่ (ปี 2016)

แจ้งลูกค้าโบทาย่า..เพื่อทราบ!!

บริษัทแจ้งเปลี่ยนกระปุก โบทาย่าเฮิร์บ ขนาดใหญ่ 30 กรัม รูปแบบใหม่ สืบเนื่องจากในระยะเวลาทื่ผ่านมาทางบริษัทได้รับทราบปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โบทาย่าเฮิร์บของปลอม ออกมาจำหน่ายตามท้องตลาดซึ่งมีราคาต่ำกว่าที่ทางบริษทได้กำหนดไว้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย ความสับสนของลูกค้าในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก

ดังนั้นทางบริษัทโบทาย่า ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้ทำการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงปัญหาการปลอมแปลงผลิตภัณฑ์โบทาย่าเฮิร์บ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าดี มีคุณภาพ และราคาเป็นไปตามกฏเกณฑ์ที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งครีมโบทาย่าเฮิร์บบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ออกจำหน่ายตาม เซลล์โค้ดตัวแทนที่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนเอาไว้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคา 2559 เป็นต้นไป

 

จึงแจ้งลูกค้าเพื่อทราบ ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ

ประกาศ ณ วันที่ 4/01/2559

เขียนโดย : www.botayaherbs.com

Posted in PR.